96 פינויים ובניית 330 דירות. התכנית נמצאת בשלב הגשה להיתר לאחר שאושרה בכל הוועדות.

לפרטים נוספים צור קשר: