100דירות לפינוי ובניית כ – 400דירות חדשות בשלושה מגדלים. נמצא בשלב דיונים בוועדה מקומית.

לפרטים נוספים צור קשר: